MAKHNO, Galina Andreevna.

MAKHNO, Nestor Ivanovitch (1889-1934) et le mouvement makhnovisteMAKHNO, Galina Andreevna Bibliography
Galina Makhno, her daughter and her husband, Nestor

- Makhno, Galina Andreevna. 40 dnei v Guliai-Pole : vospominaniia Matushki Galiny - zheny batÅåki Makhno. Vladimir; Moskva : "Istochnik", 1990. 15 p.