Dissertaties

Artikelen

PELLIKAAN, Huib, Anarchie, Staat en het Prisoner’s dilemma, Delft, 1994.

WIARDI BECKMAN, H.B., Het syndicalisme in Frankrijk, Amsterdam, 1931.

NOORDERGRAAF, Herman, Niet met de wapenen der barbaren: het christen-anarchisme van Bart de Ligt, Baarn, 1994.

HOLTERMAN, Thom, Recht en politieke organisatie, Een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden, Zwolle, 1986

DROSSAART VAN DUSSELDORP, C., Peter Kropotkin, Grepen uit denken en werken van een idealist, Amsterdam, 1932

ENTHOVEN, F.B., Studie over het anarchisme van de daad, Amsterdam, 1901

PAS, N.G., "Imaazje! De verbeelding van Provo (1965-1967)".

UU Universiteit Utrecht. Promotor: Prof.dr. M.J. Schwegman (05/06/2003).