Dissertaties

Artikelen

ENTHOVEN, F.B., Studie over het anarchisme van de daad, Amsterdam, 1901

DROSSAART VAN DUSSELDORP, C., Peter Kropotkin, Grepen uit denken en werken van een idealist, Amsterdam, 1932

HOLTERMAN, Thom, Recht en politieke organisatie, Een onderzoek naar convergentie in opvattingen omtrent recht en politieke organisatie bij sommige anarchisten en sommige rechtsgeleerden, Zwolle, 1986

NOORDERGRAAF, Herman, Niet met de wapenen der barbaren: het christen-anarchisme van Bart de Ligt, Baarn, 1994.

PAS, N.G., "Imaazje! De verbeelding van Provo (1965-1967)".

UU Universiteit Utrecht. Promotor: Prof.dr. M.J. Schwegman (05/06/2003).

WIARDI BECKMAN, H.B., Het syndicalisme in Frankrijk, Amsterdam, 1931.

PELLIKAAN, Huib, Anarchie, Staat en het Prisoner’s dilemma, Delft, 1994.