Provo

jonge en jeugdNederlandanarchistische beweging: geschiedenisprovo* bibliografie

 ARTS, Joos. Van provo tot Groenevelt: Tien jaar verandering zoals geregistreerd in de Nieuwe Linie. (Samenstelling: Joos Arts, Gerard van den Boomen, Gerard de Bruijn en Marjo van Soest; teken.: Pim van Boxsel, Frits Müller en Kees Willemen, i.e. Willemsen; uitg. van De Nieuwe Linie). [Amsterdam, Netherlands]: Van Gennep, 1973. 208 p., ill., 20 cm. ISBN 9060122062; LC 73359346; OCLC 31703114.
 DUIJN, Roel van. [comp.]. Het beste uit Provo: Een bloemlezing uit alle verschenen nummers van het tijdschrift Provo. (Cover title: Het slechtste uit Provo). [Amsterdam, Netherlands: De Bezige Bij, 1967]. 258 p., illus., 30 x 11 cm. LC 67112728; OCLC 11299806.
 __________. Provo: de geschiedenis van de provotarische beweging, 1965-1967. (Foto’s Cor Jaring). Amsterdam, Netherlands: Meulenhoff, ©1985. 247 p., ill., 25 cm. ISBN 90290161830

 FRENKEL, F. E. Provo: Kanttekeningen bij een deelverschijnsel. Amsterdam, Netherlands: Polak & Van Gennep, 1966. 218 p., bibliogr., 20 cm.
 JONGH, Aad de. Provo: een jaar provo-activiteiten. Rotterdam, Netherlands.: Uitgeverij Kerko, (K.A.P.-Serie; 1), 1966. 256+[16] p., ill., ports., 19 cm.
 MAMADOUH, Virginie. De stad in eigen hand: provo’s, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging. Amsterdam, Netherlands: Sua, 1992. 320 p., maps, bibliography p. 284-308, indexes, 24 cm.
Originally presented as the author’s thesis.
ISBN 906222220X.
 MULISCH, Harry. Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam, Netherlands: Uitgeverij De Bezige Bij, (Kwadraatpocket; 22), 1966. 203 p.
 NUIS, Aad. Wat is er gebeurd in Amsterdam? Amsterdam, Netherlands.: De Bezige Bij, (Vlugschrift van De Gids; 1), 1966. 45 p., 21 cm.
 SINNER, Louis. Provo’s en justicie. Amsterdam, Netherlands: De Bezige Bij, 1966. 56 p., 20 cm.