Provo

Jonge en jeugdNederlandAnarchistische beweging: geschiedenisProvoBibliografie

- ARTS, Joos. Van provo tot Groenevelt: Tien jaar verandering zoals geregistreerd in de Nieuwe Linie. (Samenstelling: Joos Arts, Gerard van den Boomen, Gerard de Bruijn en Marjo van Soest; teken.: Pim van Boxsel, Frits Müller en Kees Willemen, i.e. Willemsen; uitg. van De Nieuwe Linie). [Amsterdam, Netherlands]: Van Gennep, 1973. 208 p., ill., 20 cm. ISBN 9060122062; LC 73359346; OCLC 31703114.

- DUIJN, Roel van. [comp.]. Het beste uit Provo: Een bloemlezing uit alle verschenen nummers van het tijdschrift Provo. (Cover title: Het slechtste uit Provo). [Amsterdam, Netherlands: De Bezige Bij, 1967]. 258 p., illus., 30 x 11 cm. LC 67112728; OCLC 11299806.

- __________. Provo: de geschiedenis van de provotarische beweging, 1965-1967. (Foto’s Cor Jaring). Amsterdam, Netherlands: Meulenhoff, ©1985. 247 p., ill., 25 cm. ISBN 90290161830

The First White Bike
The White Bike Plan proposed the banning of environmentally noxious cars from the inner city, to be replaced by bicycles. The provos provided the 50 first bicycles and the police immediately confiscated them

- FRENKEL, F. E. Provo: Kanttekeningen bij een deelverschijnsel. Amsterdam, Netherlands: Polak & Van Gennep, 1966. 218 p., bibliogr., 20 cm.

- JONGH, Aad de. Provo: een jaar provo-activiteiten. Rotterdam, Netherlands.: Uitgeverij Kerko, (K.A.P.-Serie; 1), 1966. 256+[16] p., ill., ports., 19 cm.

- MAMADOUH, Virginie. De stad in eigen hand: provo’s, kabouters en krakers als stedelijke sociale beweging. Amsterdam, Netherlands: Sua, 1992. 320 p., maps, bibliography p. 284-308, indexes, 24 cm.

Originally presented as the author’s thesis.

ISBN 906222220X.

- MULISCH, Harry. Bericht aan de rattenkoning. Amsterdam, Netherlands: Uitgeverij De Bezige Bij, (Kwadraatpocket; 22), 1966. 203 p.

- NUIS, Aad. Wat is er gebeurd in Amsterdam? Amsterdam, Netherlands.: De Bezige Bij, (Vlugschrift van De Gids; 1), 1966. 45 p., 21 cm.

- SINNER, Louis. Provo’s en justicie. Amsterdam, Netherlands: De Bezige Bij, 1966. 56 p., 20 cm.