GRAVE, Jean. Nationernas samfund och förslag till regler för ett folkförbund

internationalismeguerre (généralités)* bibliographie

Stockholm: Brand, 1919. 36 p. 20 cm.

CIRA, Lausanne