Geschiedenis

Artikelen

KAMINSKI, Hanns-Erich, Barcelona 1936, Amsterdam, 2009

Barcelona 1936

LEHNING, Arthur, Spaans dagboek, Aantekeningen over de revolutie in Spanje; ingeleid en van aantekeningen voorzien door Toke van Helmond, Oude Tonge, 1996.

CONSTANDSE, Anton, Grondslagen van het anarchisme, Rotterdam, 1938

GIELE, Jacques J., Arbeiderszelfbestuur in Spanje, Een verslag van de collectivisatie van de Catalaanse economie tijdens de Spaanse Burgeroorlog, Utrecht, 2004.

DUIVENVOORDEN, Eric, Het Kroningsoproer, 30 april 1980, Reconstructie van een historisch keerpunt, Amsterdam 2005.

CONSTANDSE, Anton, De bron waaruit ik gedronken heb, Herinnerigen van een vrijdenker, Amsterdam, 1985.

ARIËNS, H., L. BERENTSEN, F. HERMANS, Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940, in het rijk der vrijheid, Zwolle, 1984.

CONSTANDSE, Anton, Anarchisme van de daad van 1848 tot heden, Den Haag, 1969.

CONSTANDSE, Anton, De alarmisten, 1918-1933, politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand, ingeleid en samengesteld door Anton Constandse, Den Haag, 1975.

DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand, Geschiedenis van het socialisme, drie delen, Amsterdam, 1901-1902.

JONG, Rudolf de, De Spaanse burgeroorlog. Den Haag, 1963.

LEHNING, Arthur, Radendemocratie of staatscommunisme, Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie (1930), Amsterdam, 1972.