GESCHIEDENIS

Artikelen

KAMINSKI, Hanns-Erich, Barcelona 1936, Amsterdam, 2009

Barcelona 1936

RAMAER Hans, De pyramide der tyrannie, Anarchisten in Nederland (tussen 1895-1966), Amsterdam, 1977.

LEHNING, Arthur, Radendemocratie of staatscommunisme, Marxisme en anarchisme in de Russische Revolutie (1930), Amsterdam, 1972.

JONG, Rudolf de, De Spaanse burgeroorlog. Den Haag, 1963.

DOMELA NIEUWENHUIS, Ferdinand, Geschiedenis van het socialisme, drie delen, Amsterdam, 1901-1902.

CONSTANDSE, Anton, De alarmisten, 1918-1933, politieke teksten, gedichten, essays en tekeningen uit de anarchistische tijdschriften Alarm en Opstand, ingeleid en samengesteld door Anton Constandse, Den Haag, 1975.

CONSTANDSE, Anton, Anarchisme van de daad van 1848 tot heden, Den Haag, 1969.

ARIËNS, H., L. BERENTSEN, F. HERMANS, Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940, in het rijk der vrijheid, Zwolle, 1984.

CONSTANDSE, Anton, De bron waaruit ik gedronken heb, Herinnerigen van een vrijdenker, Amsterdam, 1985.

DUIVENVOORDEN, Eric, Het Kroningsoproer, 30 april 1980, Reconstructie van een historisch keerpunt, Amsterdam 2005.

GIELE, Jacques J., Arbeiderszelfbestuur in Spanje, Een verslag van de collectivisatie van de Catalaanse economie tijdens de Spaanse Burgeroorlog, Utrecht, 2004.

CONSTANDSE, Anton, Grondslagen van het anarchisme, Rotterdam, 1938